Sis joves podrien ser empresonades per repoblar Fraguas: mani 23 de febrero

gener 17, 2019

L’Audiència de Guadalajara ha rebutjat el recurs interposat per les habitants del poblat de Fraguas i ha confirmat la condemna contra les sis joves, que afirmen que no pagaran la demolició del poble, motiu pel qual la pena de presó podria ampliar-se fins a superar el llindar dels dos anys a partir del qual s’executa l’ordre privativa de llibertat tot i no tenir antecedents

Por otra parte, recordaba que en protesta de esa gestión política del medio rural y en defensa de proyectos como el de Fraguas se ha organizado una gran manifestación el próximo 23 de febrero en Madrid, que partirá a las doce del mediodía de la Plaza de Tirso de Molina.

Ter García | @ElSaltoDiario

El poble de Fraguas, desallotjat durant mig segle pel règim franquista, es va convertir el 2012 en la llar d’una dotzena de persones que van dedicar cinc anys a la seva reconstrucció.

Al maig, sis de les persones que vivien o treballaven en la reconstrucció del poble van ser jutjades per delictes contra l’ordenació del territori i usurpació, acusades per la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa.

frag1

Al juny, el Jutjat número 1 de Guadalajara les va condemnar, a cadascuna d’elles, a un any i sis mesos de presó per delictes contra l’ordenació del territori, a més del pagament d’una multa de 1.080 euros pel mateix delicte i a una altra multa d’un any —2.160 euros— per usurpació, a més del pagament de la demolició. La sentència va ser recorreguda davant l’Audiència Provincial, que ha notificat el rebuig del recurs i ha confirmat la condemna.

No pagaran la demolició: “Al que amb tant esforç i diners hem aixecat no li dedicarem ni un sol cèntim dels nostres recursos ni dels moviments socials per a derrocar-lo”

 

“És vergonyós, hi ha quatre persones que ni tan sols viuen aquí i les han condemnat igual, es mantenen en les seves tretze”, lamenta Lalo Aracil, un dels joves condemnats. Aracil ha anunciat que els sis condemnats han decidit no pagar la demolició. “Al que amb tant esforç i diners hem aixecat no li dedicarem ni un sol cèntim dels nostres recursos ni dels moviments socials per a derrocar-lo”, afirma.

Aquesta decisió podria comportar l’entrada efectiva a la presó de les quatre joves, i per un total de dos anys i tres mesos. Segons explica Aracil, la demolició de les cases de Fraguas, taxada en més de 26.000 euros, tindria prioritat sobre el pagament de les multes, fet pel qual, fins que no es pagués la primera, no es podrien pagar les segones. L’any i mig de multa impagada es convertiria en nou mesos de presó a sumar a la condemna d’any i sis mesos.

 


Els sis joves afirmen que recorreran davant el Tribunal Constitucional i que continuaran a Fraguas. “Sabem que la seguretat jurídica és nul·la, però seguim amb força i enteresa per a continuar defensant-ho, nosaltres no marxarem d’aquí”, sosté Aracil.

Aquest activista assenyala que se’ls ha condemnat alhora per usurpació de béns immobles i per delictes contra l’ordenació del territori: “Si és bé moble no hi hauria delicte contra l’ordenació del territori; si hi ha delicte contra l’ordenació del territori, en tot cas seria usurpació de muntanya pública, que aniria per via administrativa, no penal”.

Colectivo Fraguas Revive
El colectivo de repobladores con los antiguos vecinos de Fraguas.Colectivo Fraguas Revive


També subratlla que en el cas del poble de Fraguas no es compleix cap dels supòsits perquè els fets fossin constitutius de delicte: “És una reconstrucció, no hem urbanitzat ni hem edificat, ni tenim ànim de lucre. És una llei per a prevenir excessos immobiliaris per la que amb prou feines hi ha una dotzena de condemnes, i ens han condemnat a nosaltres”.

*Article publicat originalment a El Salto

se ha organizado una gran manifestación el próximo 23 de febrero en Madrid, que partirá a las doce del mediodía de la Plaza de Tirso de Molina.


Fraguas : Occupiers of abandoned village face jail as Appeal Fails

from El Salto...translated by The Free

The Provincial Court confirms the sentence to the residents of Fraguas The six convicted youths say they will not pay for the demolition of the town, so the prison sentence could be extended to two years and three months.

The National Court of Guadalajara has rejected the appeal lodged by the inhabitants of the village of Fraguas and has confirmed the sentence of the six young people.

The village of Fraguas, one of hundreds evicted half a century ago by the Franco regime, became in 2012 home to a dozen people who spent five years rebuilding it.

A large demonstration in defense of Fraguas has been organized on 23 February in Madrid, which will depart at noon at Plaza de Tirso de Molina.

In May, six of the people who lived or worked in the reconstruction of the town were tried for crimes against the ordination of the territory and usurpation, accused by the Board of Communities of Castilla-La Mancha.

Last year the 1st Court of Guadalajara sentenced each of them to one year and six months in prison for ”crimes against the ordination of the territory”, in addition to the payment of a fine of 1,080 euros for the same crime and another one year fine -2,160 euros- for usurpation, in addition to the demolition payments.

The sentence was appealed before the Provincial Court, which has now notified the rejection of the appeal and has confirmed the sentence.FRAGUAS MANI

“It is shameful, there are four people who do not even live here and they have been condemned the same, they remain in their thirteen”, regrets Lalo Aracil, one of the condemned youths.

Aracil has announced that the six convicts have decided not to pay for the demolition. “What we have raised with so much effort and money, we are not going to dedicate a single cent of our resources or those of social movements to demolish it,” he says.

This decision could entail the effective entry into prison of the four young people, and for a total of two years and three months.

According to Aracil, the demolition of the houses of Fraguas, valued at more than 26,000 euros, would have priority over the payment of fines, so that, until the first was paid, the second ones could not be paid. The year and a half of the unpaid fine would become nine months in prison to add to the sentence of one year and six months.

The six young people affirm that they will appeal to the Constitutional Court and that they will continue in Fraguas. “We know that legal security is null, but we continue with strength and integrity to continue defending it, we are not going to leave here,” says Aracil.

This activist points out that they have been condemned at the same time for the usurpation of immovable property and for crimes against the ordination of the territory:

“If it is movable, there would be no crime against the ordination of the territory; if there is an offense against the ordination of the territory, in any case it would be usurpation of public forest, which would go by administrative, not criminal procedure”.

We believe and fight for the community, self-government, self-sufficiency and self-management. Since we arrived we were “invited” to abandon our dreams by environmental agents and civil guards with threats and fines, some of us carry thousands of euros in fines.

He also emphasizes that in the case of the people of Fraguas none of the assumptions for the facts were a crime: “It is a reconstruction, we have not urbanized or built, nor do we have a profit motive. It is a law to prevent property abuses for which there are barely a dozen convictions, and they have condemned us with it. ”

12 Comments

# 29555 19:23 23/1/2019

How can you say that moving two stones from an abandoned ruin to rebuild (not build) a house (not a chalet, golf course or hotel) is a “crime against nature”, but then they go to buy a pineapple in the supermarket that has been brought from Brazil with a ship that burns tons of oil, then go to watch TV with the electricity generated by the nearest nuclear power station, then they go to surf the Internet with their super natural computer made with electronic components that need minerals extracted from Africa by child soldiers …
0
# 29526 12:11 2/23/2019El colectivo de repobladores con los antiguos vecinos de Fraguas.Colectivo Fraguas Revive

What bothers me is that politicians then fill their mouths talking about affordable housing, the need to fight against squatters who use private property, and these guys solve the problem themselves and that’s what that do not accept, the self-sufficiency of people. You have to go through the hoop or nothing.

Anonymous 20:13 6/18/2019

Fraguas is inside a ‘Natural’ Park. It is as if I now a  “repueblo” inside Ordesa (or Retiro), because it comes out of the reproductive system. There are THOUSANDS of abandoned villages that can be repopulated without having to put one in a Natural Park (Sierra Norte Natural Park, Guadalajara).

# 29345 21:42 19/1/2019

You yourself say that they “repopulate”, that is, they repopulate a territory that was populated. I think they are in their right, even though it is a Natural Park. Another thing is if it was a forest and they were going to build on it.
For my part I admire the integrity and courage of these young people. You have to have many guts to stay there in these hard times .
By the way, there is the Marañosa chemical-military complex, also in a ‘protected natural area’ twenty-two kilometers south of Madrid, you know, chemical weapons, bacteriological …

# 29496 18:21 22/1/2019

Fraguas will now be in a natural park, all destroyed and giving a good image of our beloved Spain of the Franco years, who did good deeds, forcibly evicting all those people who lived there, as you mention it in Huesca , villages forcibly abandoned by the greed of a few. Dothose people who are repopulating that town  hurt anyone???? ….. I wish we had the guts  like these to do what they do, raise a town. Viva Fraguas ….. repopulated.

Mariana 21:03 1/18/2019

We live in a corrupt, inhuman society and there is no way out unless we change the system

AnonymousElisa 13:27 3/17/2019

It is normal to first make the typical propaganda of the problem of abandoned villages, but what people do not know is that all these people are in the hands of religious foundations (Opus Dei), who officially decide for these lands, that is, the only thing they expect is the opportunity to sell them (do business with them).

# 29253 16:19 17/1/2019

If you do not consume you are not worth anything, and they put you in jail or put you to sleep in the street, capitalist society has always worked like this, I do not know why people are surprised. People  do not vote or vote for those who support it, we all know many, and we are all partly guilty.
6

# 29292 8:31 1/18/2019

«60% of the Spanish municipalities have less than 1,000 inhabitants, they occupy 40% of the surface, but hardly have 3% of the population».

Vote idiot.

k

# 29230 6:45 3/17/2019

Well, don’t they always say that the countryside is uninhabited? They should do projects like this one endorsed by the state, not punish the initiatives …
twenty-one
0
# 29247 13:27 17/1/2019

Maximum support from Almeria, if needed, I’ll be there when fighting is needed. regards
8
one
# 29216 16:16 16/1/2019

This is how administrations treat young people’s attempts to carve out a future.
29
one

from El Salto...translated by The Free

A large demonstration in defense of Fraguas has been organized on 23 February in Madrid, which will depart at noon at Plaza de Tirso de Molina..

Un pensament sobre “Sis joves podrien ser empresonades per repoblar Fraguas: mani 23 de febrero

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s