A Can Piella està naixent un nou món/ a new world is born

Disculpeu les molèsties: A Can Piella s’està construint la societat del futur

by B(R)I    IN ENGLISH BELOW
12 Feb 2013
A la masia de Can Piella, a La Llagosta, mentre l’intrèpid món de la modernitat s’estimba cap a l’abisme en la seva esvalotada fugida endavant, està naixent un nou món.
_original
Les persones que des de fa més de tres anys han rehabilitat l’espai i l’han dotat de vida i continguts transformadors, estan treballant pel present i pel futur, estan fent un meravellós regal al món d’avui i al de demà, a les actuals generacions desesperançades i apoltronades, i a les que estan arribant i han de venir al món, en un context convuls, incert i deplorable.A Can Piella es respira un nou món, un món basat en unes estructures que ens permeten recuperar la nostra humanitat, refer-nos i auto-construir-nos com a persones i com a col·lectivitat. Can Piella és un exemple d’esforç, de dignitat, de valentia, de cooperació, de solidaritat, d’amor, de passió. Una veritable esperança i una veritable inspiració.

El projecte representa la voluntat d’assolir l’autonomia mitjançant la interdependència, en comptes d’intentar assolir una mal entesa “independència” mitjançant la dominació i la competència amb els iguals. A Can Piella el treball col·lectiu i el suport mutu creen un marc evolutiu positiu i constructiu, un món de cooperació que llaura el camí cap a l’emancipació, front a un món de competència que ens porta a la barbàrie i a la destrucció civilitzacional. 400_x_soc_can_piella3c

Can Piella és un reflex del món que molts volem i que cada dia construïm, un món basat en l’autonomia personal i col·lectiva, una lluita contra les forces de la dominació, l’odi i la concentració de poder que el sistema actual ens imposa.

A més, a Can Piella no només s’està forjant una nova humanitat, sinó que s’està restaurant una nova relació amb la natura, de la qual els éssers humans formem part. La terra que envolta la masia, inutilitzada i degradada fa uns anys, està recuperant poc a poc la fertilitat i la vida, omplint-se d’hortalisses cultivades pels veïns i veïnes de la comarca, regenerant-se i convertint-se en llavor de la resistència a la hiperurbanització, una alenada d’aire fresc enmig d’un Vallès irrespirable. El bosc de l’entorn proper també s’està rehabilitant, i noves idees i pràctiques permaculturals emergeixen com a procés desitjable i possible. A més, a Can Piella es dignifica i es venera el patrimoni històric de les nostres terres, la història dels nostres avantpassats, una història que ens parla d’un món rural viu, combatiu i autònom, on l’existència era, segur, infinitament millor que l’actual condició de la majoria de nosaltres, esclaus del treball assalariat i dels diners, presos entre les multituds mudes de les grans ciutats, desarrelats, desposseïts.can piella resiste

Can Piella és un niu de creativitat, sociabilitat, convivència, regeneració humana, natural i històrica. Can Piella està viva, tant viva com les ànsies, energies i consciències transformadores que no deixen de desvetllar-se arreu dia rera dia, un far de llum enmig de les tempestes.

in English

Sorry for the inconvenience: Can Piella is building the future society
by B (R), 12 Feb 2013
In the farmhouse of Can Piella, La Langosta, while the intrepid world of modernity is plungiing into the abyss in its forward flight, a new world is being born.

People who for more than three years  have given life and content and have restored the site andprocessors are working for the present and future, are making a wonderful gift to the hopeless world of today and those who tomnorrow will come into a  troubled, uncertain and deplorable world.

In Piella Can you breathe this new world, a world based on structures that allow us to recover our humanity and reconstruct ourselves as individuals and as a collective. Can Piella is an example of hard work, dignity, courage, cooperation, solidarity, love, passion. A real hope and a real inspiration.

The project represents the desire to achieve independence through interdependence, rather than trying to attain a misunderstood “independence” through the domination and competition with peers. The Can Piella house collective work and mutually support to create a positive and constructive evolutionary framework, a world of cooperation opens the way to emancipation, in face of a world of competition that leads to barbarism and destruction of civilization .
revolution in the chicken run
Can Piella’s world is a reflection of many people and every day we continue building a world based on personal autonomy and collective struggle against the forces of domination, hatred, and the concentration of power that the current system imposes.

Furthermore, not only is Piella Can forging a new humanity, but a new relationship is being restored with nature, to which humans belong. The land surrounding the house, unused and neglected for some years, is recovering slowly fertility and life, filling with  vegetables cultivated by residents of the region, seeds regenerating and becoming resistant to hyper urbanization, a breath of fresh air amid stifling Valles.

The forested part of the surrounding environment is also being restored, and new ideas and permaculture practices emerging as desirable and possible. Also, Can Piella dignifies and reveres the historical heritage of our land, the history of our ancestors, a story that tells of a living countryside, spirited and independent, where there was, certainly, infinitely better than the current condition of the majority of us, with slave wage labor and chained to money , among the silent, uprooted and dispossessed crowds of the big cities.

Can Piella is a hotbed of creativity, sociability, conviviality, regenerating human and natural history. Can Piella is alive, as alive as the excitement, energy and consciousness transformation that continue to reveal themselves day after day, a beacon of light amid the storms.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s